fislari.cz

Rozmražené ryby jsou rozmražené ryby

Zákazníci se mohou poměrně často setkat ve specializovaných obchodech či zvláštních pultech velkých obchodů se zajímavou nabídkou – ryb sladkovodních nebo mořských či různých plodů moře položených na drceném ledu.

Zákazník předpokládá, že jde o ryby čerstvé, které byly dovezeny chlazené, ale nemusí tomu tak být. Pracovníci státního veterinárního dozoru se již setkali s případem, že takto byly nabízeny ryby rozmražené. To samozřejmě možné je, ale jen za splnění patřičných podmínek.

Veterinární předpisy to říkají jasně a i stanovisko Evropské komise je jasné: není to proti legislativě, ovšem za podmínky, že rozmražené ryby nesmějí být označeny jako čerstvé. Jednalo by se o klamání spotřebitele. Ryba po rozmražení, stejně jako ryba čerstvá, musí být udržována při teplotě blízké teplotě tajícího ledu, tedy tzv. na ledu.

Pokud si zákazník není jist, zda „pochopil“ nabídku ryb, udělá dobře, když si vyžádá informace od prodejce, popřípadě informuje místně příslušnou krajskou veterinární správu.

A proč tolik slov o čerstvé či rozmrzlé rybě? Proto, že za prvé, doba použitelnosti může být u obou způsobů nabídky odlišná, a za druhé, že mražené ryby by měly být levnější než ryby čerstvé.

Rozmražená ryba je zkrátka rozmražená ryba a může mít při porovnání s čerstvou i odlišné kulinářské vlastnosti.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

napsal: Konópek (2009-04-03 09:26:17)

přečteno: 2111 x